Pieslēgšanās pircējiem
lv  |  en
+
1 000 000 Eiro ir atbildības limits, par kuru, sadarbībā ar AAS “Balta”, ir civiltiesiski apdrošināti visi mūsu darbinieki, kas ir tieši iesaistīti meža apsaimniekošanā un darījumu slēgšanā. Mūsu darbinieku profesionālas kļūdas gadījumā radušos zaudējumus sedz apdrošinātājs (POLISE NR. 692494113). Mēs uzņemamies atbildību pret mums uzticēto.