Pieslēgšanās pircējiem
lv  |  en

ELEKTRONISKO IZSOĻU VIETNES LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA


Saturs

1.PAR VIETNI E-CIRSMA
2.E-CIRSMA INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMU LIETOJAMĪBAS PRASĪBAS
3. REĢISTRĀCIJAS PROCESS UN JUMTA LĪGUMS

3.1.Profila izveide
3.2.Dalībnieka līgums un pārstāvniecība
3.3.Drošības depozīts
3.4.Dalībnieka statuss

4. DALĪBA IZSOLĒ UN PIRKUMA LĪGUMS

4.1.Dalība izsolē – SOLĪT
4.2.Izsoles beigas un Cirsmas pirkuma līgums

5.CIRSMU IZSTRĀDE

5.1. Cirsmas izstrādes uzsākšanu
5.2.Cirsmas izstrādes darbu pabeigšana
5.3.Cirsmu defektu novēršana
5.4.Cirsma pabeigta

6. LIETOTĀJA PROFILS

6.1.Autorizācija
6.2.Profila uzstatījumi
6.2.1. mainīt paroli
6.2.2.mainīt epastu
6.2.3.jaunumu iestatījumi
6.2.3.informācija par depozītu

7.E-CIRSMA LIEOTĀJA DARBA SESIJAS IEROBEŽOJUMI

1.PAR VIETNI E-CIRSMA

FOREST MENTOR GROUP ir pieredzes bagāta pilna servisa meža apsaimniekošanas kompānija, kura piedāva un organizē cirsmu (augošu koku ciršanas tiesību) pārdošanu klātienes izsolēs un ir izveidojusi cirsmu izsoļu sistēmu interneta vidē “e-cirsma ”. Izsoļu portāls izveidots lai nodrošinātu maksimāli godīgus, drošus, pārskatāmus un izdevīgus, darījumus starp meža īpašniekiem un mežistrādātājiem.

Piedalīties cirsmu izsolē un skatīt papildus informāciju par cirsmām (cirsmu skices, dastlapas, izstrādes tehnoloģiskās shēmas, cirsmu pirkuma līguma projekts) var juridiskas personas, kas ir sekmīgi reģistrējušās vietnē e-cirsma.lv un kuras ir noslēgušas līgumu ar vietnes īpašnieku SIA “Forest Mentor Group” par dalību elektroniskajās izsolēs (jumta līgums).

Juridiskām personām, kas iepriekš nav piedalījušās SIA ”Forest Mentor Group” organizētās klātienes cirsmu izsolēs, ir papildus jāiemaksā drošības depozīts 100 Eur apmērā. Rēķins tiek izveidots automātiski reģistrācijas procesā. (tas tiek nosūtīts uz norādīto epasta adresi). Drošības depozītu ir iespējams saņemt atpakaļ saskaņā ar dalībnieka līguma nosacījumiem (jumta līgums)

2.E-CIRSMA INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMU LIETOJAMĪBAS PRASĪBAS

Lai izbēgtu izsoles laikā nepilnības un problēmas ieteicams neizmantot Internet Explorer 8 un vecākas interneta pārlūkprogramu versijas.

E-cirsma vietne nenes atbildību par lietotāju izvēlēto pārlūkprogrammu radītajām problēmām.

3.REĢISTRĀCIJAS PROCESS UN JUMTA LĪGUMS

Nospiežot pogu “Pieslēgšanās pircējiem” >>“Reģistrēties” vispirms automātiski tiek atvērts uznirstošais logs ar īsu skaidrojumu par reģistrācijas procesu. Kad lietotājs ir iepazinies ar reģistrācijas procesu tam ir jānospiež poga “Sapratu, uzsākt reģistrāciju” pretējā gadījumā reģistrāciju uzsākt nav iespējams.


3.1. Nospiežot pogu “sapratu, uzsākt reģistrāciju”, tiek uzsākta profila izveide. Teksta ievades laukos ir jānorāda lietotāja tālruņa numurs un e-pasta adrese. Svarīgi – turpmāk vietnē ielogoties būs iespējams tikai ar norādīto tālruņa numuru un e-pasta adresi. Lai turpinātu reģistrāciju ir jānospiež poga “turpināt

Nospiežot pogu “turpināt” uz iepriekšējā solī norādīto tālruņa numuru un e-pasta adresi tiek nosūtīti verifikācijas kodi, kas ir jāievada norādītajos teksta ievades laukos un spiest pogu “Apstiprināt”. Gadījumos ja iepriekšējā solī ir kļūdaini norādīts tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, vai gadījumos kad verifikācijas kodi nav saņemti – ir jānorāda atkārtoti korekts tālruņa numurs un e-pasta adrese un jānospiež poga “Nosūtīt vēlreiz

Apstiprinot e-pastu un tālruņa numuru, tiek atvērts profila izveides otrais solis. Jārīkojas sekojoši:

  • tukšajos datu ievades laukos jāievada prasīto informāciju par uzņēmumu:

Uzņēmuma nosaukums;
Uzņēmuma reģistrācijas numurs;
Dalībnieka vārds un uzvārds;

  • jāizveido parole, parolei jābūt drošai ,tapēc tai jābūt maksimāli sarežģītai:
Drošības paroles nosacījumi:
  1. Minimālais simbolu skaits ir 8
  2. Parole satur lielos un mazos burtus
  3. Parole satur skaitļus
  4. Parole satur speciālos simbolus, piem. ?,!
  • jāizlasa lietošanas noteikumi. Dalībnieks apstiprina, ka iepazinies un piekrīt lietošanas noteikumiem ieliekot ķeksīti “Esmu izlasījis lietošanas noteikumus un tiem piekrītu” un spiež pogu “turpināt”.

Profile izveide (2)

  • Reģistracija nav iespējama ja nav aizpildīti visi ievadlauki un bez lietošanas noteikumu apstiprinājuma.

3.2. Nospiežot pogu “Turpināt”,tiek atvērta sadaļa Līgums par dalību izsolēs. Lai piedalītos izsolē ir nepieciešams noslēgt vienošanos par dalību izsolē. Sadaļā Līgums par dalību izsolēs:

*jāizvēlas uz kāda pamata persona pārstāv uzņēmumu (uz pilnvaras pamata vai saskaņā ar statūtiem);

* jāaizpilda datu ievades lauki ar uzņēmuma datiem (uzņēmuma juridiskā un faktiskā adrese, uzņēmuma konta numurs );

* jāizvēlas sev ērtāko līguma parakstīšanas veidu(elektroniski, drukātu -Rīgā Ganu ielā 6,vai drukātu uz uzņēmuma norādīto adresi );

* jāapskata līguma projekts un jāiesniedzat līgumu, spiežot pogu “Iesniegt”

Ja uzņēmumu pārstāv uz pilnvaras pamata, pilnvaru nepieciešams nosūtīt uz portāla e-pastu: info@forestmentor.lv.

Līgums par dalību izsolēs

Nospiežot pogu “Iesniegt”, automātiski atvērsies uznirstošais logs ar Izsoles nolikumu.
Kad lietotājs ir izlasījis Izsoles nolikumu un piekritis tam, spiež pogu "Apstiprināt".

Apstiprināt nolikumu

Nospiežot pogu “Apstiprināt”, automātiski atvērsies uznirstošais logs, kas informē, ka ar lietotāju tuvākajā laikā sazināsies administrators, lai vienotos par līguma parakstīšanu. Līgums jāparaksta trīs darba dienu laikā.

Kad lietotājs izlasījis uznirstošā loga informāciju spiež pogu “Sapratu

Līgums pašreiz tiek gatavots

3.3. Nospiežot pogu “Sapratu” tiek atvērta pēdēja reģistrācijas etapa sadaļa Drošības depozīts Nospežot pogu “Apskatīt rēķinu” lietotājam ir iespēja apskatīt drošības depozīta rēķina parugu. Lai pabeigtu reģistrāciju jāspiež poga “Pabeigt reģistrāciju” un šajā brīdī uz lietotāja iepriekš norādīto e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts Drošības depozīta rēķins.

Drošības depozīts

Nospiežot pogu “Pabeigt reģistrāciju” automātiski atvērsies uznirstošais logs kas informē, ka Profila izveide ir pabeigta un jāgaida administratora akcepts, jo solīt dalībnieks varēs tika tad kad būs noslēgts līgums un apmaksāts drošības depozīts.

3.4. Izpildoties iepriekš definētajiem nosacījumiem dalībnieks saņems ziņu no administratora ka viņš ir apstiprināts dalībnieks un var piedalīties cirsmu izsolēs. Vietnes augšējā labajā malā, noklikšķinot uz dalībnieka vārda, iespējams redzēt dalībnieka statusu.

Dalībniekam, kurš nav apstiprināts, virs vārda parādās uzraksts “Gaida administratora akceptu

Nav apstiprināts dalībnieks

Neapstiprināts lietotājs

Dalībniekam, kurš ir apstiprināts, virs vārda parādās uzraksts “Izsolē piedalīsies”.

Apstiprināts dalībnieks

Apstiprināts lietotājs

4. DALĪBA IZSOLĒ UN CIRSMAS PIRKUMA LĪGUMS

Piedalīties izsolē vietnē e-cirsma var tikai reģistrēts dalībnieks kurš ir noslēdzis Jumta līgumu par dalību izsolē un samaksājis Drošības depozītu. Kamēr nav noslēgts Jumta līgums un samaksāts Drošības depozīts, poga “Solīt”nebūs aktīva.

Nav jumta līguma Jāmaksā depozīts

Apstiprinātam dalībniekam autorizējoties e-cirsma vietnē automātiski izlec uznirstošais logs, kurš informē, ka dalībnieka reģistrācija ir apstiprināta un viņš var piedalīties izsolēs, aizvērt logu, spiežot pogu “Sapratu”.

Reģistrācija pabeigta

Sadaļā Izsoles > Aktīvās izsoles iespējams apskatīties Mežus, kuriem notiek izsole. Jāizvēlas Izsole un ar peles kreiso taustiņu jānoklikšķina uz tās.

Aktīvās izsoles

Noklikšķinot ar peles kreiso taustiņu uz Izsoles, atvērsies Izsoles sadaļa. Šajā sadaļā iespējams:

* apskatīt detalizētu informāciju par Mežu;

* lejuplādēt Cirsmu skices, dastlapas un Cirsmas līguma projektu(kurā atrunāti visi nosacījumi par konkrēto cirsmu);

* sazināties ar administratoru, uzdot jautājumus par konkrēto Cirsmu;

4.1. Dalība izsolē-SOLĪT

!!! Ja nepieciešams var apskatīt interesējošo cirsmu dabā.

Nospiežot pogu “Solīt”, automātiski atveras uznirstošais logs ar informāciju par piedāvāto cenu un iespēju atteikties saņemt ziņojumus par šīs Cirsmas tālāko solījuma gaitu.Ja dalībnieks nevēlas saņemt ziņojumus, jāieklikšķina ķeksis “Nesūtīt ziņojumus par šīs cirsmas solījumiem” un jāspiež pogu “Apstiprināt”.Ja vēlas saņemt ziņojumus spiež pogu “Apstiprināt”.Gadījuma ja dalībnieks pārdomā solīt, jānospiež “X” un logs tiks aizvērts.

Augstākajam Cirsmas solītājam, Cirsmas sadaļā parādās teksts: Jūs esat augstākais solītājs

Apskatīt cirsmu kurā dalībnieks piedalās, sadaļā Izsoles > Es piedalos.

4.2. Beidzoties izsolei, ja dalībnieks nosolījis viss augstāko cenu, sadaļā Izsoles > Mani darījumi parādīsies nosolītā cirsma un dalībniekam uz tālruņa numuru pienāks ziņa , ar informāciju par izsoles rezultātu, kā arī ar dalībnieku sazināsies izsoļu portāla administrātors ,lai vienotos par Cirsmas pirkuma līguma slēgšanu dalībniekam ērtākā veidā, jo līgums jānoslēdz trīs darba dienu laikā.

Kad noslēgts Cirsmas pirkuma līgums un veikts maksājums saskaņā ar līgumā noteikto termiņu, pircējs saņem visus nepieciešamos dokumentus, cirsmas izstrādei.

5.CIRSMU IZSTRĀDE

5.1. Saskaņā ar Cirsmas pirkuma līgumu dalībniekam ir pienākums ziņot par Cirsmas izstrādes uzsākšanu ,trīs dienas pirms darbu uzsākšanas, sadaļā Izsoles>Mani darījumi > Paziņot par mežistrādes darbu uzsākšanu.

Uz cirsmu tiks nosūtīts darbinieks, pārbaudīt cirsmu. Izstrādājot cirsmu jāievēro Cirsmas pirkuma līguma nosacījumus, noteiktos izstrādes termiņus tajā, kā arī mežistrādes process - ievērojot likumu normas.

Sadaļā Mani darījumi jānospiež poga “Paziņot par mežistrādes darbu uzsākšanu”, automātiski tiks atvērts uznirstošais logs, lai iesniegtu paziņojumu nepieciešams spiest pogu “Apstiprināt”.

5.2. Saskaņā ar Cirsmas pirkuma līgumu dalībniekam ir pienākums ziņot par Cirsmas izstrādes darbu pabeigšanu ,trīs dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, sadaļā Izsoles > Mani darījumi > Paziņot par mežistrādes beigšanu.

Sadaļā Mani darījumi jānospiež poga “Paziņot par mežistrādes darbu pabeigšanu”, automātiski tiks atvērts uznirstošais logs, lai iesniegtu paziņojumu nepieciešams spiest pogu “Apstiprināt”.Cirsma tiks pārbaudīta.

Uz cirsmu tiks nosūtīts darbinieks, pārbaudīt cirsmu, vai cirsma izstrādāta saskaņā Meža likumu, Ministru kabineta noteikumi Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” un citiem mežistrādes regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Ja cirsmai ir defekti, dalībniekam tiks nosūtīta ziņa par defektu novēršanu un sadaļā Izsoles > Mani darījumi parādīsies cirsmas statuss “ jānovērš defekti cirsmā”, kā arī pievienots defektācijas saraksts. Defekti jānovērš un jāpaziņo par to portāla administrācijai sadaļā Izsoles > Mani darījumi > Paziņot par defektu novēršanu.

Sadaļā Mani darījumi jānospiež poga “Paziņot par defektu novēršanu”, automātiski tiks atvērts uznirstošais logs, lai iesniegtu paziņojumu par mežistrādes defektu novēršanu nepieciešams spiest pogu “Apstiprināt”. Cirsma tiks pārbaudīta.

!!! Kamēr cirsmai nav novērsti defekti, Dalībnieks nevar piedalīties izsolē un drošības depozītu atpakaļ nesaņem.

5.4. Ja cirsmai nav defektu, dalībniekam atnāks ziņa, ka Cirsma ir pabeigta un sadaļā Izsoles > Mani darījumi parādās uzraksts - Cirsma ir pabeigta.

6. LIETOTĀJA PROFILS

6.1.Atverot e-cirsma vietni reģistrēts lietotājs autorizējas ierakstot tukšajos ievadlaukos e-pasta adresi un paroli. Nospiežot pogu “Ienākt”, dalībniekam uz tālruņa numuru atnāks īsziņa ar autentifikācijas kodu.

Nospiežot pogu “Ienākt”, automātiski tiks atvērts uznirstošais logs un dalībniekam uz tālruņa numuru atnāks īsziņa ar autentifikācijas kodu. Īsziņā norādītais kods jāieraksta ievadlaukā un jāspiež poga “Apstiprināt”

Gadījumos ja kods ievadīts kļūdaini– ir jānospiež poga nosūtīt vēlreiz un atkārtot iepriekšejo darbību.

Aizmirsta parole. Lai nomainītu paroli pie autorizēšanās loga, jāspiež poga “Aizmirsu paroli”

Nospiežot “Aizmirsu paroli” tiks atvērta jauna lapa paroles maiņai. Ievadlaukā jāieraksta e-pasta adrese un jāspiež taustiņš “Nomainīt paroli”.

Nospiežot taustiņu “Nomainīt paroli”,uz e-pastu tiks nosūtīta jaunā parole. Jānospiež taustiņš “Doties atpakal”.

Nospiežot taustiņu “Doties atpakaļ” atvērsies sākuma lapa. Nepieciešams autorizēties izmantojot uz e-pasta nosūtīto jauno paroli.

Autorizējoties, vispirms automātiski tiks atvērts uznirstošais logs ar aicinājumu nomainīt paroli, spiest pogu “Sapratu”

Nospiežot pogu “Sapratu”,automatiski atvērsies Profila uzstatījumu sadaļa” Mainīt paroli”.(skaidrojumu ,paroles maiņai, skatīt nākamaja nodaļas punktā 3.1.) !!! Kamēr parole netiks nomainīta, dalībniekam nebūs iespējams veikt citas darbības.

6.2. Sadaļā Profila iestatījumi iespējams:

6.2.1.mainīt paroli :
Ievadlaukā “vecā parole” jāievada veco paroli
Ievadlaukā “jaunā parole”,jāievada jauno paroli, ievērojot drošās paroles nosacījumus(parolei jāsatur vismaz 8 simboli (lielie-mazie burti, cipari un simboli)
Ievadlaukā “paroles apstiprināšana”,jāatkārto jauno paroli.
Kad visi ievadlauki aizpildīti jāspiež pogu “Saglabāt”.


6.2.2.mainīt epastu:
Ievdlaukos jāievada jauno e-pasta adresi, abām jāsakrīt, nospiest pogu “Saglabāt”.
Izmaiņas nepieciešams apstiprināt, jaunajā e-pastā, jo tikai apstiprināta e-pasta īõpašnieki var piedalīties izsolē.

6.2.3.jaunumi - noņemt vai uzlikt pienākošās ziņas:

Ja dalībnieks nevēlaties saņemt jaunumus e-pastā vai īsziņas, jāizvēlaties attiecīgo un jāatķeksē to, saglabāt izmaiņas spiežot pogu “Saglabāt”.

Ja dalībnieks vēlas saņemt jaunumus e-pastā vai īsziņas, jāieķeksē nepieciešamo un jāsaglabā izmaiņas spiežot pogu “Saglabāt”.

6.2.4.apskatīt informaciju par depozītu.

Drošības depozīts nav iemaksāts

Lai solītu nepieciešams iemaksāt Drošības depozītu, 100 euro apmērā, bez depozīta iemaksas solīt nevarēs.

Drošības depozīts iemaksāts

Drošības depozītu iespējams atgriezt, tikai tad ja lietotājs nepiedalas izsolē,vai nopirktās cirsmas ir pabeigtas. Lai atgrieztu depozītu nepieciešams sazināties ar e-cirsma administratoru pa e-pastu info@forestmentor.lv , nauda tiks atgriezta divu nedēļu laikā.Svarīgi zināt ka bez depozīta iemaksas lietotājs nevarēs Solīt.

7. E-CIRSMA LIETOTĀJA DARBA SESIJAS IEROBEŽOJUMI

Gadījumos kad no lietotāja puses netiek veiktas darbības e-cirsma vidē, sistēma par sesijas beigšanos brīdina ar pop up logu un 5 minūšu laikā sistēma automātiski aizvērs lapu.

Lapas satura atjaunošanu sistēma veic automātiski, tomēr pirms veikt solījumu ieteicams izsoles lapu atjaunot.